Groen licht voor verkaveling Manheuvels

Het schepencollege keurde na het wegtracé ook de verkavelingsvergunning voor het project Manheuvels goed. Begin dit jaar diende de projectontwikkelaar een nieuwe vergunningsaanvraag in, nadat een eerdere aanvraag werd geweigerd. De nieuwe aanvraag is de helft kleiner en kreeg nu officieel groen licht van het stadsbestuur.

Honderden bezwaarschriften

In het eerste ontwerp werden 89 eengezinswoningen en een projectzone voorzien. Het nieuwe ontwerp is met 43 eenheden meer dan de helft kleiner. Net zoals bij de vorige aanvraag werden er ook ditmaal enkele honderden bezwaarschriften ingediend tegen het project omdat er gevreesd wordt dat de impact van de verkaveling te groot is. De omvang van het project mag dan wel gehalveerd zijn, de omwonenden vrezen dat via een nieuwe vergunningsaanvraag voor het tweede deel de volledige verkaveling zal ontwikkeld worden.

Investering

Wanneer er effectief gebouwd zal worden is nog niet duidelijk. Naar verluid zouden er alvast enkele gronden zijn die de eerstvolgende jaren niet bebouwd worden omdat het gaat om bouwgronden die door inwoners van Bel gekocht worden als investering voor hun kinderen. De toekomst zal uitwijzen op welke termijn de volledige verkaveling - al dan niet met inbegrip van het tweede deel - zal ontwikkeld zijn.

Meer info

Wie meer wil weten over de de verkaveling kan terecht bij de infocel technische diensten van het stadhuis op 014 56 62 50 of infocel.td@geel.be.

Deze pagina delen op sociale media